logo Ukrainian flag
 

Накази Міністерства охорони здоров’я України:

- Наказ МОЗ України від 21.12.1993 №246 «Про удосконалення заходів профілактики висипного тифу та хвороби Бриля»;

- Наказ МОЗ України від 28.06.1994 № 112 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Наказ МОЗ України від 14.01.1995  №66 «Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності»;

- Наказ МОЗ України від 19.07.1995 №133 «Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних  та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб»;

- Наказ МОЗ України від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;

- Наказ МОЗ України від 21.11.1997 № 336 «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі  населених місць та (ОДР) у воді водоймищ»;

- Наказ МОЗ України від 15.04.1998 № 196 «Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні»;

- Наказ МОЗ України від 23.06.1998 № 168 «Про створення лабораторної мережі з діагностики поліомієліту та гострих в’ялих паралічів» (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 246 від 06.10.2000);

- Наказ  МОЗ України від 19.06.1999 № 173 «Про затвердження ДСП 173-96 №173 «Державні санітарні правила «Планування та забудови населених пунктів»»;

- Наказ МОЗ України від 05.08.1999 №198 «Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця»;

- Наказ МОЗ України від 01.10.99 №240 «Про заходи щодо попередження захворюваності  населення України на гепатит А»;

- Наказ МОЗ України    від 11.07.2000 № 160  (зміни від 12.07.2007, 25.06.2010, 23.05.2011, 25.07.2012) «Про затвердження  форм  облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах» - журнал реєстрації харчових отруєнь –  форма №360/0;

- Наказ МОЗ України від 26.07.2001 № 309 «Про застосування в системі імунізації відкритих багатодозних   флаконів вакцини проти гепатиту В»;

- Наказ МОЗ України від 19.10.2001 № 415«Про затвердження Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну»;

- Наказ МОЗ України від 18.02.2002 №86 «Про затвердження методичних вказівок "Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення";

- Наказ МОЗ України  від 23.05.2002 № 190 «Про надання позачергових повідомлень Міністерству охорони здоров’я України»;

- Наказ МОЗ України від 21.08.2002 № 321 «Про затвердження Інструкції з лабораторної діагностики сибірки у людей, в сировині тваринного походження та об’єктах довкілля»;

- Наказ МОЗ України від 27.11.2002 № 429 «Про впровадження в практику установ та закладів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічних установ методичних вказівок з епідеміологічного нагляду за пріонними інфекціями»;

- Наказ МОЗ України від 09.07.2003 № 314 «Про заходи з профілактики захворювань на сибірку»;

- Наказ МОЗ України від 23.07.2003  № 342 «Про заходи щодо профілактики захворювань на туляремію»;

- Наказ МОЗ України від 22.12.2003 № 598  «Про удосконалення лабораторної діагностики рикетсіозів»;

- Наказ МОЗ України від  30.12.2003  №631 «Про створення лабораторної мережі з діагностики кору, краснухи та епідемічного паротиту»;

- Наказ МОЗ України від 15.04.2004 № 205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ»;

- Наказ МОЗ України  від 07.06.2004 № 284 «Про затвердження Порядку віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів»;

- Наказ МОЗ України від 03.02.2005 № 60 «Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води»;

- Наказ МОЗ України від 16.05.2005 № 218  «Про посилення заходів діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні»;

- Наказ МОЗ України від 30.05.2005 № 431 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Клініка, діагностика та лікування вірусного кліщового енцефаліту»;

- Наказ МОЗ України від 30.08.2005 № 431 «Про вдосконалення заходів з профілактики кліщового вірусного енцефаліту в Україні»;

- Наказ МОЗ України від 10.01.2006 № 1 «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення»;

- Наказ МОЗ України від 03.05.2006 № 256 «Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді»;

- Наказ МОЗ України від 12.03.2007 № 113 «Про затвердження Методичних вказівок планування заходів щодо попередження занесення і поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб»;

- Наказ МОЗ України від 30.05.2007 № 284 «Про затвердження методичних вказівок «Санітарно-вірусологічний контроль водних об’єктів»;

- Наказ МОЗ України  від 08.08.2007 № 463 «Про затвердження методичних рекомендацій "Епідеміологія, лабораторна діагностика та профілактика легіонельозу»;

- Наказ МОЗ України від 17.08.2007 № 489  «Про затвердження методичних рекомендацій «Методи виявлення та визначення кліщів, які зустрічаються у побутовому пилу»;

- Наказ МОЗ України від 18.02.2008 № 86 «Про затвердження методичних вказівок «Вірусологічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями та шляхи його удосконалення»;

- Наказ МОЗ України від 02.06.2009 № 378 «Про затвердження форм звітності з інфекційних і паразитарних захворювань, щеплень проти окремих інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх заповнення»;

- Наказ МОЗ України від 12.08.2009 № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я»;

- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.12.2009 №1095 «Питання організації роботи кабінетів щеплень»;

- Наказ МОЗ України від 03.03.2010 № 190 «Про затвердження Примірного табельного технічного оснащення лабораторій закладів державної санітарно–епідеміологічної служби»;

- Наказ МОЗ України від 12.05.2010 № 400 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4 - 171 - 10);

- Наказ МОЗ України від 17.03.2011 № 145 щодо затвердження ДсанПін «Державні санітарні норми та правіла «Утримання територій населених місць»;

- Наказ МОЗ України від 30.08.2011 № 544 «Про внесення змін до наказу МОЗ України № 66 від 14.04.1995»;

- Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»;

- Наказ МОЗ України від 19.07.2012 № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв  для   встановлення показників безпечності харчових продуктів»;

- Наказ МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 «Паро затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів»;

- Наказ МОЗ України від 02.04.2013  №259  « Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»;

- Наказ МОЗ України від 13.05.2013 № 369 «Про затвердження Методичнихрекомендацій «Неспецифічна профілактика трансмісивних природно-вогнищевих інфекцій, що передаються іксодовими кліщами»;

- Наказ МОЗ України від 24.05.2013 № 425 «Про затвердження Методичних рекомендацій "Методи виділення та ідентифікації сальмонел";

- Наказ МОЗ України від 30.04.2014  №293 «Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я»;

- Наказ МОЗ України від 04.06.2014  № 383  «Про організацію проведення додаткових заходів при ускладненні епідемічної ситуації з поліомієліту»;

- Наказ МОЗ України від 16.06.2014 № 398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах»;

- Наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні»;

- Наказ МОЗ України від 11.08.2014  №552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»;

- Наказ МОЗ України від 24.04.2015 №242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів»;

- Наказ МОЗ України від 08.06.2015  №325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»;

- Наказ МОЗ України від 28.12.2015 № 905 «Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації»;

- Наказ МОЗ України від 28.07.2016  №786 «Про затвердження Положення про систему управління якістю досліджень в лабораторіях, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу»;

- Наказ МОЗ України від 18.12.2017  №1620 «Про затвердження Порядку проведення епідеміологічного нагляду за тифами і паратифами»;

- Наказ МОЗ України від 08.10.2018  № 1833 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 червня 2014 року № 398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах»»;

- Наказ МОЗ України від 01.02.2019  №287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз»;

- Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами: наказ МОЗ України від 19.01.2021 року № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»);

- «Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення», затверджено наказом МОЗ України від 25 березня 2019 року № 667, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2019 року за № 423/33394;

- Наказ МОЗ України від 23.04.2019 № 954 «Про затвердження Порядку проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи»;

- Наказ МОЗ України від 23.04.2019  №958 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні»;

- Наказ МОЗ України від 17.05.2019№ 1126  «Про затвердження Порядку організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ»;

- Наказ МОЗ України від  11.10.2019  №2070 «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень»;

- Наказ  МОЗ України від 14.01.2020 №52  «Гігієничні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовін в атмосферному повітрі населених місць»;

- Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (зі змінами), у т.ч. що внесені наказами МОЗ України від 17.09.2020 № 2122, від 27.10.2020 № 2438, від 09.11.2020  № 2557, від 10.12.2020 № 2869, від 07.01.2021 № 10, від 08.09.2021 № 1907, від 04.02.2022 № 230 тощо;

- Наказ МОЗ України від 22.05.2020 № 1238 «Про внесення змін до Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;

- Наказ МОЗ України від 03.07.2020  №1510 «Про затвердження Порядку проведення епідеміологічного нагляду за дифтерією»;

- Наказ МОЗ України від 30.07.2020 № 1726 «Про затвердження Порядку ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами та Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації»;

- Наказ МОЗ України від 03.08.2020  №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами»;

- Принципи розслідування окремих випадків та кластерів захворювання COVID-19. Тимчасові рекомендації ВООЗ від 22.10.2020;

- Наказ МОЗ України від 30.11.2020 № 2764 «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

- Наказ МОЗ України від 24.12.2020 № 3018 «Про затвердження Дорожньої карти запровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках» (зі змінами);

- Наказ МОЗ України від 15.01.2021 №48 «Про затвердження стандартів медичної допомоги  при вірусному гепатиті В у дітей»;

- Наказ МОЗ України від 15.01.2021 №49 «Про затвердження стандартів медичної допомоги  при вірусному гепатиті В у дорослих»;

- Наказ МОЗ України від 15.01.2021 №50 «Про затвердження стандартів медичної допомоги при вірусному гепатиті C у дітей»;

- Наказ МОЗ України від 15.01.2021 №51 «Про затвердження стандартів медичної допомоги при вірусному гепатиті C у дорослих»;

- Наказ МОЗ України від 08.02.2021  №207 «Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів»;

- Наказ МОЗ України від 09.03.2021  №406 «Про затвердження Порядку епідеміологічного нагляду за туберкульозом та Зміни до критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації»;

- Наказ МОЗ України від 06.05.2021  №882 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення»;

- Наказ МОЗ України  від 02.06.2021 №1103 щодо затвердження Статуту ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ»;

- Наказ МОЗ України від 15.07.2021 №1447 «Про затвердження Зміни до Критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації»;

- Наказ МОЗ України від 03.08.2021  №1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення»;

- Наказ МОЗ України від 05.11.2021 № 2441 «Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній період»;

- Наказ МОЗ України № 2506 від 11.11.2021 «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні»;

- Наказ МОЗ України від 30.12.2021 № 2922 «Про затвердження Плану заходів з реагування на спалах циркулюючого вакциноспорідненого поліовірусу тип 2»;

- Наказ МОЗ України від 24.01.2022 №150 «Про затвердження Переліку регіональних координаторів з проведення заходів імунізації у відповідь на спалах циркулюючого вакциноспорідненого поліовірусу тип 2;

- Наказ МОЗ України від 03.02.2022 № 215 «Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на зимовий період»;

-  Наказ МОЗ України від 16.02.2022  №302 «Про затвердження Порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції»;

- Наказ МОЗ України від 18.02.2022 № 341 «Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

- Наказ МОЗ України від 24.02.2022 № 37 «Про організацію роботи Міністерства охорони здоров'я України в режимі воєнного стану»;

- Наказ МОЗ України від 25.02.2022 № 380 «Про зупинення дії наказу МОЗ від 04 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням»;

- Наказ МОЗ України від 25.02.2022 № 381«Про приведення функціональної підсистеми медичного захисту у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період»;

- Наказ МОЗ України від 07.03.2022 № 427 «Щодо забезпечення безперервної роботи»;

- Наказ МОЗ України від 10.03.2022 № 458 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації»;

- Наказ МОЗ України  від 06.04.2022 № 585  щодо затвердження «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ У ЗОНАХ ЯДЕРНОГО УРАЖЕННЯ»;

- Наказ МОЗ України від 08.04.2022 № 597 «Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України»;

- Наказ МОЗ України від 02.05.2022 №721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення»;

- Наказ МОЗ України від 05.05.2022 № 751 «Про організацію роботи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України на період воєнного стану».

Спільні накази МОЗ України з іншими міністерствами та відомствами:

-  Спільний наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань і МОЗ України «Інструкція з дезінфекції водопровідних мереж та споруд на них», зареєстровано в в Міністерстві юстиції України 09 березня 2000 р. за № 145/4366;

- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»;

- Наказ МОН і МОЗ України від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах»;

- Наказ МОН і МОЗ України від 15.08.2006 №620/563 «Про невідкладні заходи по організації харчування дітей в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

Накази Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА, спільні накази ДОЗ ОДА та ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України»:

- Наказ Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації №01-09/132-2022 від 26.02.2022 «Про приведення спеціалізованої медичної служби цивільного захисту Донецької області у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період»;

- спільний наказ ДОЗ ОДА/ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» від 09.08.2017 №477/167 «Про створення оперативного штабу щодо контролю за епідемічною ситуацією з кору в Донецькій області»;

- спільний наказ ДОЗ ОДА/ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» від 11.04.2019 №330/144 «Щодо епідеміологічного нагляду за поліомієлітом, гострими в’ялими паралічами та заходами імунопрофілактики»;

- спільний Наказ ДОЗ ОДА та ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» від 30.09.2021 № 667/385 «Про затвердження Регіонального комплексного плану з готовності та реагування системи охорони здоров’я в Донецькій області в епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ 2021-2022 року, в умовах поширення коронавірусної хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 (COVID-19)».

Накази інших міністерств та відомств:

- Наказ Головного Управління ветеринарної медицини з Державною ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 березня 1994 року № 5 «Про затвердження інструкцій: Інструкція про заходи щодо боротьби зі сказом тварин;       Інструкція про заходи профілактики та оздоровлення від лептоспірозу»;

- Наказ Державного Департаменту ветеринарної медицини Мінагропрому України від 25 січня 2000 року № 4 «Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з сибіркою тварин»;

- Наказ Державного Департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 14 січня 2004 року № 4 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин»;

- Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 27 жовтня 2008 року № 232 «Про затвердження правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин в населених пунктах України»;

- КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДК 019:2010, затверджений Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (наказ Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457);

- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства  України від 13 липня 2012 року № 433 «Про затвердження інструкції з профілактики та ліквідації ієрсиніозу птиці»;

- Наказ Міністерства освіти та науки України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства  України від 23 жовтня  2013 року № 627 «Про затвердження інструкції з профілактики та ліквідації лістеріозу птиці»;

- Регламент взаємодії територіальних органів Держпродспоживслужби та державних установ МОЗ України від 08 грудня 2017 року;

- Наказ Міністерства внутрішніх справ  України від 06 серпня  2018 року № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

 

 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net