logo Ukrainian flag
 
Санітарні норми і правила

- Санітарні регламенти, ДСанПіН для дитячих закладів, що затверджені наказами МОЗ України;

- ДСанПіН 4.4.5.078-2001 «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування»;

- ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001   «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів  у сільськогосподарській сировині,  харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті»;

- ДСанПіН 9.9.5.-080-02 «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю»;

- Міжнародні медико-санітарні правила,  23 травня 2005 року;

- ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" .

 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net