logo Ukrainian flag
 

Постанови Кабінету Міністрів України:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 5.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1100 «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1999 № 140 «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2001 № 1780 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використовування коштів резервного фонду бюджету»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів в загальноосвітніх навчальних закладах»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2002 №175 «Про затвердження методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» ;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 576 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 182 «Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об`єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів»;

- Постанова  Кабінету Міністрів України  №  1195 від 03.10.2007 « Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1350 «Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України  та типових положень про місцеві державні надзвичайні комісії»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 413 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини , які проводять ветеринарну практику, за здійснення обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 № 108 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 № 893 «Правила санітарної охорони території України»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через Державний кордон України;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 96 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 26.07.2018 №592);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 581 «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 738 «Порядок ведення обліку надзвичайних ситуацій»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841« Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 947 «Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11« Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 18« Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»;

- Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.04.2019 за № 423/33394 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 90);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №446 «Ліцензійні умови проводження господарської діяльності з небезпечними відходами»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної системи цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №282 «Про затвердження Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі  охорони атмосферного повітря» (зі змінами, останні зміни від 04.11.2020 № 1073);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 818 «Про затвердження Порядку    надання     інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю,    санітарному та епідемічному благополуччю населення»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної з хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 371 «Деякі питання державної компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2021 № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби (зі змінами)»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1431 «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 № 481 «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2022 № 753 «Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану».

Постанова Головного державного санітарного лікаря України:

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 28.09.1998 № 3 «Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання» (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98);

- Постанова заступника Головного державного санітарного лікаря України від 22.10.1998 № 5 «Фторування води на водопроводах  централізованого господарсько-питного водопостачання (Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.4.-005-98)

- Постанова першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 30.06.2000 № 114 «Про затвердження інструкції «Санітарно-гігієнічні вимоги і умови застосування розчинів препарату «Акватон-10» для знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 20.09.2001 № 137 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» (Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001);

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України  від 28.01.2002 № 2 «Нормативи витрати часу на основні види паразитологічних та ентомологічних досліджень в установах держсанепідслужби»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 23.05.2007  № 15 «Про невідкладні заходи щодо запобігання епідемічним ускладненням»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 17.05.2010 № 16 «Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 17.11.2011 № 19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 18.04.2012  № 7 «Про посилення заходів щодо профілактики сказу серед людей в Україні»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 22.04.2020 № 13 «Про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 02.08.2021 № 7 «Про затвердження рекомендацій щодо відстеження, організації самоізоляції та медичного супроводу осіб, які мали контакт з підтвердженим випадком коронавірусної хвороби (COVID-19), та Форми опитування та консультування контактних випадків COVID-19»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 13.10.2021 №17 «Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій»;

- Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2021 № 20 «Про заходи щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні».

 

 

 

 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net