logo Ukrainian flag
 
Нова ера інфекційного контролю в лікарні.

В Україні система епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги (ІПНМД), раніше була запроваджена фактично лише у відділеннях, що надають хірургічну та акушерсько-гінекологічну допомогу.

 

В останні десятиліття проблему ІПНМД пов’язують і з іншою не менш важливою загрозою людству — антимікробною резистентністю (АМР).

За даними досліджень, мікроорганізми з АМР спричинили щонайменше 75% випадків ІПНМД.

ІПНМД та АМР увійшли до переліку таких, що підлягають дозорному епідеміологічному нагляду, лише у 2021 році.

Від ІПНМД страждають пацієнти, медичні працівники та відвідувачі закладів охорони здоров’я (ЗОЗ).

ІПНМД трапляються у всіх країнах, незалежно від рівня їхнього розвитку.

Масштаб проблеми — вражає.

За підрахунками міжнародних організацій, у середньому кожен десятий пацієнт інфікується під час отримання медичної допомоги в стаціонарних умовах, а кожен десятий пацієнт, який захворів на ІПНМД, помирає (летальність становить близько 10%).

У країнах із високим доходом, розповсюдженість ІПНМД у стаціонарних ЗОЗ становить від 3% до 5%, а з низьким — від 10% до 15%.

Згідно з деякими дослідженнями в Україні показник поширеності ІПНМД становив:

у 2018 році- 0,04%

у 2019 році- 0,035%

Однак це не означає, що в Україні такий низький рівень поширеності ІПНМД.

Ці дані вказують на відсутність належного епідеміологічного нагляду за ІПНМД у ЗОЗ.

Щоб отримати якісні дані щодо поширеності ІПНМД в Україні, у 2021 році відбулося пілотне дослідження одномоментної поширеності ІПНМД та використання антимікробних препаратів (АМП) за методологією ECDC.

Експерти проаналізували дані 1450 пацієнтів. За результатами основного дослідження поширеність ІПНМД становить 5,7%.

Розподіл випадків між різними відділеннями був неоднорідним. До відділень із високим ризиком захворювання на ІПНМД — 10% увійшли відділення: хірургічного профілю, анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії

За галузями найпоширенішими ІПНМД були під час:

хірургічних втручань — 33,7%

пневмоній — 25,6%

інфекцій сечовивідних шляхів — 14,0%

Лікарі призначали АМП 36,9% пацієнтів.

Середня кількість АМП, призначених одному пацієнту, — 1,42.

Частота застосування АМП пацієнтам за відділеннями:

96,7% — анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії

49,9% — хірургічного профілю

33,3% — акушерсько-гінекологічного профілю

18,6% — терапевтичного профілю

Що стосується професійного інфікування медичних працівників, то тут показовою стала ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Так, у травні 2020 року середній відсоток медичних працівників серед усіх, хто захворів на нову коронавірусну хворобу, становив:

у світі- 3,9%

в Україні- 19,5%

Захворюваність на туберкульоз персоналу протитуберкульозних закладів  України у 2015—2019 роках у середньому становила 22,1 на 10 тис. працівників.

Це майже 50 випадків щороку, і цей показник приблизно втричі перевищує захворюваність на туберкульоз серед усього населення.

Джерелом ІПНМД можуть бути люди, що перебувають у ЗОЗ, у деяких випадках ІПНМД пов’язані з використанням медичних інструментів або виконанням медичних процедур.

Крім того, ІПНМД можуть бути результатом передавання збудника від пацієнта до пацієнта.

У разі недотримання вимог профілактики інфекцій та інфекційного контролю, ЗОЗ стає «розсадником» інфекції. Це призводить до її поширення як у самому закладі, так і поза його межами.

Перебіг ІПНМД зазвичай тяжчий за основне захворювання і збільшує тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі. До того ж, призводить до надмірного використання ресурсів закладів: фінансових, кадрових, зношеності обладнання, додаткових коштів на витратні матеріали й комунальні платежі тощо.

Відповідно до даних Центру по контролю захворюваності США (CDC), кожен випадок ІПНМД у середньому призводить до чотирьох додаткових днів, проведених пацієнтом в лікарні.

Тобто загалом у всіх ЗОЗ України пацієнти вимушено через ІПНМД провели 1,69 мільйонів ліжко-днів (2021 рік).

ІПНМД — важлива проблема охорони здоров’я в усьому світі, так як вони спричиняють:

· економічні витрати на лікування

· додаткове навантаження на систему охорони здоров’я, зокрема —

· кадровий потенціал

· матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я

· втрати для пацієнтів через госпіталізацію, смерть, психологічні і фізичні страждання.

Проблема неефективності наявної системи профілактики інфекцій та інфекційного контролю в Україні стала очевидною з початком реформи охорони здоров’я.

Це потребувало вжиття відповідних заходів — революції в системі профілактики інфікування в ЗОЗ.

Система інфекційного контролю спрямована на профілактику ІПНМД.

До ІПНМД належать захворювання, яких особа набула в ЗОЗ, але клінічно проявитися вони можуть  після закінчення лікування. Звісно, якщо вдалося довести зв’язок із проведеними лікувальними або діагностичними заходами.

Окрема група ІПНМД — інфекційні захворювання серед медичних працівників, на які вони захворіли безпосередньо під час виконання професійних обов’язків.

З метою удосконалення інфекційної безпеки в ЗОЗ Міністерство охорони здоров’я розробило й затвердило наказ від 03.08.2021 №1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення», який набрав набрав чинності 29.10.2021.

Документ створює передумови для комплексного поетапного впровадження системи профілактики інфекцій та інфекційного контролю, за яке в ЗОЗ відповідатиме окремий структурний підрозділ — відділ з інфекційного контролю (ВІК).

ВІК розробляє та впроваджує заходи з профілактики інфікування, проводить навчання й підготовку працівників ЗОЗ, здійснює моніторинг і оцінку, що, у результаті, призведе до формування культури безпеки в ЗОЗ.

 

Лікар-епідеміолог                    Світлана ВОРОНКОВА

 


 

 

 

До відома:


Наказ МОЗ від 03.08.2021 №1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення» затверджує:

· Порядок профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах

· Порядок здійснення епідеміологічного нагляду та ведення обліку інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги

· Порядок впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах

· Положення про відділ з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я та установи/закладу надання соціальних послуг/соціального захисту населення

· Інструкція з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах

· Інструкція з впровадження покращення гігієни рук в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення

 

Вносить ЗМІНИ до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України:


1. У таблиці Експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації додатку до Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2011 року N 142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за N 678/19416;

2. У розділі II Стандартів акредитації закладів охорони здоров'я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2011 року N 142, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за N 680/1941

3. У Пункті 1.3 розділу 1 Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 січня 2012 року N 55, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за N 248/20561;

4. У Формі первинної облікової документації N 008/о "Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

5. У Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 008/о "Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 665/20978;

6. У Стандарті інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2019 року N 287, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за N 408/33379;

7. У Заходах та Засобах щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2020 року N 1777, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за N 1110/35393;

8. У розділі VII Порядку проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 квітня 2019 року N 954, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2019 року за N 519/33490.

 

 


 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net