logo Ukrainian flag
 
Здоров’я підлітків – це завдання держави, суспільства, сім’ї, людини.

Україна приділяє здоров’ю дітей та підлітків особливу увагу, оскільки вони – майбутнє країни. В останні роки в Україні активізувалася увага до здоров’я нації, у першу чергу дитинства, про що свідчить ухвалення низки нормативно-правових актів, зокрема загальнонаціональних програм:

- Загальнонаціональна програма «Здорова Україна», яка презентована Президентом України на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Здорова Україна», що відбувся в Києві 22-24 червня 2021 року;

- Указ Президента України від 25 травня 2020 р. № 195/2020, яким схвалена «Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»;

- Розпорядження КМ України від 23 грудня 2020 р. № 1668-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік»;

- Указ Президента України від 09.02.2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року»; Розпорядження КМ України від 19 серпня 2020 р. № 1043-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація” на 2021 рік»;

- Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей» № 894/2019 від 07.12.2019;

- Указ Президента України від 07.12.2019 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей»;

- Постанова КМУ від 03.09.2000 № 1200 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства»;

- Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» № 2899-IV від 22.09.2005;

- Розпорядження КМ України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»

- Розпорядження КМ України від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір»;

- Постанова ВР України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи» від 03.02.2004 № 1425.

Особливості підліткового віку

Підлітковий вік — це період важливих фізичних та психологічних змін, а також змін у соціальній взаємодії та стосунках, які впливають на всі аспекти життя людини. Тому підлітковий вік є унікальним окремим періодом, а також важливим часом для закладання основ міцного здоров’я у дорослому віці.

Підлітковий вік, коли відбуваються фізіологічна перебудова тіла і психічна трансформація (зміна інтелекту й емоційної сфери), умовно можна поділити на такі фази:

11–13 років – молодший підлітковий або вік максимальної вразливості. Так назвала його французька психоаналітикиня й педіатриня Франсуаза Дольто.

14–17 років – власне, підлітковий вік, коли відбуваються суттєві структурні зміни в організмі дитини. Для цього періоду характерні складні переживання.

17–25 років – старший підлітковий вік (до 25 років росте і збільшується в об’ємі мозок).

Популяризація та охорона здоров’я підлітків матиме позитивний вплив на громадське здоров’я, економіку та демографію. Інвестиції в підліткове здоров’я можуть принести потрійну користь у сфері охорони здоров’я: для підлітків сьогодні, для майбутнього дорослого життя підлітків та майбутніх поколінь підлітків. Це зменшує поточні та майбутні витрати на охорону здоров’я та покращує соціальний капітал. Натомість в українській реаліях підлітки йдуть до лікарів, коли вже хворі, або коли їм потрібна довідка. Профілактичний компонент (з питань репродуктивного здоров’я, профілактики небажаної вагітності, використання контрацепції, профілактики залежностей чи інфекцій, які передаються статевим шляхом, харчування, психічних захворювань тощо) не включений достатньо у функціонал сімейних лікарів, які і без того зараз перенавантажені роботою через пандемію. У 2020 році в межах спільної ініціативи ЮНІСЕФ, МБФ «Українська фундація громадянського здоров’я» та Центру громадського здоров’я МОЗ України розроблено перший на Україні сучасний онлайн-курс з питань підліткового здоров’я для сімейних лікарів. Цей курс буде мати державну сертифікацію, й після його проходження лікарі будуть отримувати додаткові бали для підвищення кваліфікації.

Головні завдання щодо поліпшення здоров’я підлітків:

- підтримка психічного здоров’я та благополуччя підлітків;

- забезпечення здоров’я та благополуччя підлітків через універсальний доступ до якісних медичних послуг;

- вивчення медико-біологічних, економічних та соціальних факторів, що впливають на здоров’я підлітків;

- організація спільних підходів та конкретних дій щодо формування у підлітків відповідального ставлення до власного здоров’я;

- сприяння міжсекторальній взаємодії, покращенню управління та співпраці на усіх рівнях суспільства для забезпечення здоров’я підлітків.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та ЮНІСЕФ, медичні послуги для дітей другого десятиріччя життя на основі дружнього підходу базуються на особливостях розвитку підлітків та молоді, із наголосом на питаннях сексуального, репродуктивного та психічного здоров’я, а також профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом та зокрема — ВІЛ/СНІДу. Ці медичні послуги також включають елементи консультування підлітків щодо медико-соціальних аспектів здоров’я та передбачають мультидисциплінарний підхід, зокрема взаємодію із неурядовим сектором (тими ж громадськими організаціями та благодійними фондами). Медичні послуги на основі дружнього підходу в Україні переважно надають «Клініки, дружні до молоді», створення яких було розпочато за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в 1998 році. Від початку реформи охорони здоров’я в Україні КДМ поступово припиняють свою діяльність. Відбувається їх закриття з декількох причин, серед яких головними є — недостатність кадрів та невизначеність місця КДМ в межах реформування системи охорони здоров’я.

Загальні рекомендації батькам підлітків:

- Варто відвикати бути батьками маленьких дітей і вчитися бути батьками дорослих людей.

- Треба послідовно приймати те, що діти будуть відштовхувати батьків. Тому треба навчитися розчинятися, відходити в тінь і водночас залишатися включеними в ситуацію, якщо дітям потрібна допомога.

- Дати можливість підлітку пережити, впоратися, усвідомити те, що відбувається, самому. Батькам варто навчитися мовчазної присутності. Сепарація – це нормальний і закономірний процес психічного розвитку.

- Є діти, які не хочуть дорослішати й відокремлюватися. Відмова від дорослішання має більше непокоїти батьків.

- Прислухатися до думки підлітка без оцінних суджень.

- Дбайте про своє особисте здоров’я – це приклад для підлітка, сумісно займатися спортом та пропагуйте здоровий спосіб життя.

 

 

Лікар з гігієни дітей та підлітків, завідуюча відділу ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»   Берегова О.О.
 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net