logo Ukrainian flag
 
Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця (World Red Cross and Red Crescent Day) відзначається щорічно 8 травня і заснований на честь дня народження швейцарського бізнесмена, громадського діяча і гуманіста Жана Анрі Дюнана.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) — приватна організація, яка була заснована в 1863 році в Женеві, Швейцарія. Комітет, що складається з 25 членів має унікальні повноваження, які були наданні міжнародною спільнотою, щоб захищати життя та гідність жертв міжнародних та внутрішніх збройних конфліктів.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФЧХ і ЧП) — організація, заснована в Парижі в 1919 році. Федерація займається координацією всіх національних організації в межах руху. В тісній співпраці з національними організаціями вона проводить міжнародні гуманітарні операції, які потребують значних ресурсів. Міжнародний секретаріат Федерації знаходиться в Женеві, Швейцарія.

Національні товариства Червоного Хреста та Півмісяця, які представлені 186 національними об'єднаннями, що визнані МКЧХ та є повноправними членами федерації. Кожен з них працює в своїй країні відповідно до принципів міжнародного гуманітарного права та статутів руху. В залежності від обставин, національні об'єднання можуть виконувати додаткові гуманітарні завдання, які безпосередньо не визначаються міжнародним законодавством чи мандатами членів міжнародного руху.

Основоположні принципи були проголошені у Відні на ХХ Міжнародній конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 1965 році. У своїй діяльності волонтери та співробітники Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця керуються наступними фундаментальними принципами:

Гуманність.

Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, породжений прагненням надавати допомогу всім пораненим на полі бою без винятку або переваги, намагається за будь-яких обставин як на міжнародному, так і на національному рівні запобігати і полегшувати страждання людини. Рух покликаний захищати життя і здоров'я людей і забезпечувати повагу до людської особистості. Він сприяє досягненню взаєморозуміння, дружби, співробітництва і міцного миру між народами.

Неупередженість.

Рух не проводить ніякої дискримінації за ознакою національності, раси, релігії, класу або політичних переконань. Він лише прагне полегшувати страждання людей і, в першу чергу, тих, хто найбільше цього потребує.

Нейтральність.

Щоб зберегти загальну довіру, Рух не може приймати чиюсь сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру.

Незалежність.

Рух незалежний. Національні товариства, надаючи своїм урядам допомогу в їх гуманітарній діяльності та підкоряючись законам своєї країни, повинні завжди зберігати автономію, щоб мати можливість діяти відповідно до принципів Червоного Хреста.

Добровільність.

У своїй добровільній діяльності з надання допомоги Рух не керується прагненням до отримання вигоди.

Єдність.

У країні може бути тільки одне національне товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. Воно повинно бути відкрито для всіх і здійснювати свою гуманітарну діяльність на всій території країни.

Універсальність.

Рух є всесвітнім. Усі національні товариства користуються рівними правами і зобов'язані надавати допомогу один одному.

 

Інструктор-дезінфектор  Мар’їнської філії ДУ «Донецький ОЦКПХ МОЗ»             Світлана Пшенична

 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net