logo Ukrainian flag
 
Стан забруднення атмосферного повітря у липні 2022 року на території Донецької області.

Якість атмосферного повітря – надважливого природного ресурсу – впливає на здоров’я людей, природних екосистем, стан клімату і, через природні ланцюги, на всі компоненти довкілля. То ж регулювання, контроль та захист атмосферного повітря є запорукою здорового та гармонійного існування людини та всього навколишнього природного середовища.

Законодавство України у сфері охорони атмосфери передбачає впровадження комплексної системи правових заходів, які мають забезпечувати охорону атмосферного повітря від забруднення. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» є правовим фундаментом діяльності, яка спрямована на запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на навколишнє середовище та здоров’я людини, забезпечення екологічної безпеки, формування сприятливих умов життєдіяльності.

Стандарти та норми, які на сьогодні є дійсними в галузі охорони атмосферного повітря, створені з метою впровадження безпечних сучасних технологій, запобігання техногенних катастроф та аварій, а також є гарантом безпечного навколишнього середовища. Підприємства, організації та громадяни, які є суб'єктами підприємницької діяльності, мають впроваджувати заходи щодо забезпечення виконання вимог у галузі охорони атмосферного повітря, що передбачені нормами та стандартами екологічної безпеки. Законодавство зобов’язує суб’єкти господарювання вживати заходи, спрямовані на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів.

Пріоритетними у сфері охорони атмосферного повітря в Україні наразі є наступні заходи:

  • імплементація стандартів Європейського Союзу (ЄС) до нормативно-правової бази України;
  • вживання заходів щодо зниження рівня шкідливого впливу об’єктів, які являються джерелами забруднення атмосферного повітря;
  • вживання заходів щодо вдосконалення контролю якості атмосферного повітря.

Наразі неможливо забезпечити якість атмосферного повітря без впровадження моніторингу, який би охоплював спостереження усього переліку забруднюючих речовин, що передбачені директивами ЄС.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» здійснює моніторинг стану атмосферного повітря в населених пунктах Донецької області. Відбір проб атмосферного повітря  здійснюється  згідно з «Планом моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення на 2022 рік», погодженого головою Донецької обласної державної адміністрації.

Лабораторні дослідження повітря були заплановані здійснюватися  під факелом викидів забруднюючих речовин, в зоні впливу промпідприємств, звалищ, автомагістралей, в житловій зоні, крім того - на 5-ти стаціонарних постах спостереження (м. Бахмут-1 пост, м. Торецьк-2 пости, м. Костянтинівка-1 пост, м. Слов’янськ-1 пост). Протягом липня 2022 року всього досліджено 608 проб атмосферного повітря, перевищення встановлених ГДК виявлені в 19 пробах, що складає 3,1%,  у 2021р. - 3,6 %. Перевищення ГДК зареєстровні за вмістом оксиду вуглецю, пилу, сажі, фенолу, сірководню, аміаку, діоксиду сірки, ангідриду сірчистому. Мали перевищення максимально разової ГДК: в м. Покровську по сажі (1,3 ГДК), по сірководню (1,13 ГДК), по аміаку (1,4 ГДК), по пилу (1,1 ГДК), по фенолу (1,1 ГДК); в м.Краматорську по вуглецю оксіду (1,4 ГДК), по ангідриду сірчистому (1,24 ГДК),  по фенолу (1,4 ГДК), по пилу (1,3 ГДК). В зв’язку з тим, що у липні м. Селидове і ряд прилеглих населених пунктів були задимлені (вірогідно, із-за горіння споруд після потрапляння туди снарядів), там вперше з початку вторгнення агресора було зареєстровано перевищення максимально разової ГДК по ангідриду сірчистому, яка склала 2,3 ГДК.

Протягом липня 2022 року в зоні впливу промислових підприємств на території Донецької області, філіями досліджено 126 проб атмосферного повітря, перевищення встановлених нормативів не зафіксовано,  відхилення за аналогічний період 2021 року - 6,9%. В зоні впливу автомагістралей, розміщених на підконтрольних територіях,   досліджено 374 проби  повітря, перевищення ГДК виявлені в 10 пробах, що складає  2,6%, у 2021 р.- 8,4%. Перевищення зареєстровані за вмістом оксиду вуглецю,  діоксиду сірки, сажі,  фенолу, пилу. Відхилення зареєстровані Краматорською філією (2,1%) за вмістом оксиду вуглецю, діоксиду сірки, фенолу,  Покровською  філією (3,5%) за вмістом сажі, пилу. На 5-ти стаціонарних постах спостереження за станом атмосферного повітря на території області  за липень  2022 року досліджено 50 проб повітря Бахмутсткої філією, перевищення ГДК не  виявлені,  у 2021р.-1,3%. У звя’зку з проведенням бойових дій та небезпекою для фахівців філій лабораторні дослідження стану атмосферного повітря на стаціонарних постах за липень Слов’янською, Торецькою та Костянтинівською філіями  не виконувались.

Лабораторні дослідження в м.м. Маріуполь, Волноваха, Торецьк, Мангуш на теперішній час тимчасово припиненні у зв’язку з військовими діями та їх наслідками, через активацію обстрілів тимчасово призупинені лабораторні дослідження і в м. Мар’їнка. Через обстріли російських військ продовжуються пожежі на інфраструктурних та промислових об’єктах регіону, які призводять до забруднення повітря. Тільки за липень такі ситуації за офіційною інформацією, виникали в регіоні неодноразово:  через обстріли російських військ виникали пожежі  у Слов'янську, у 12 населених пунктах області зруйновано 54 цивільні об'єкти, в т.ч. коксохімічний завод, лінії електропередач, водонапірна станція, виникали пожежі на 19 сільгоспугіддях,  у промисловій зоні м. Краматорська.

Будьте здорові, бережіть себе. Ми переможемо, у нас буде чисте повітря.

ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Чайка 
Галдєєва
 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net