logo Ukrainian flag
 
Безпечна вода з колодязя.

Основна вимога до якості питної води – безпека для людей. Мається на увазі не токсичність хімічного складу рідини, її нешкідливість в епідеміоло-гічному та радіаційному плані, а також благополучні органолептичні властивості.

У зв’язку з цим, в умовах сьогодення, забезпечення населення якісною питною водою є пріоритетною соціально-екологічною проблемою Донбасу. Централізоване водопостачання є оптимальною умовою існування сучасних населених місць.

Разом з тим, слід зазначити, що частина сільського населення з різних причин користується водою з нецентралізованих систем водопостачання, якість води в яких забезпечити досить складно, особливо в умовах індивіду-альної забудови через невеликі площі присадибних або дачних ділянок. Сільськогосподарська діяльність, порушення санітарно-гігієнічних правил при розміщенні, обладнанні та експлуатації колодязів (відсутність необхідно-го благоустрою прилеглої території, близьке розташування сараїв для худоби та гнойових куп, відсутність глиняних замків сприяє забрудненню вод нітратами).

Погіршення якості води в колодязях у селах особливо відзначається в період інтенсивного танення снігу та в паводковий період, коли з талими та зливовими водами, що змивають усі нечистоти з присадибних ділянок та сільськогосподарських полів, у колодязі можуть потрапити забруднені води.

Особливу небезпеку становлять погано захищені води, які використо-вуються населенням при децентралізованому водопостачанні.

Однією з найнебезпечніших хвороб, яку може викликати вживання води з високим вмістом нітратів, є метгемоглобінемія. Водно-нітратна метгемоглобінемія – захворювання, обумовлене значним підвищенням вмісту метгемоглобіну в крові, який утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін, що призводить до порушення здатності його вступати в зворотну реакцію з киснем і переносити його.

До групи підвищеного ризику відносяться немовлята віком до року, які знаходяться на штучному вигодовуванні, чутливі до нітратів особи похилого віку, хворі на анемію, із захворюваннями дихальної системи, хворобами серцево-судинної системи.

Оскільки, на сьогодні, практично не існує ефективних методів видален-ня нітратів з води в умовах експлуатації децентралізованих систем водопо-стачання, з метою забезпечення належної якості питної води з трубчастих колодязів, Костянтинівська філія рекомендує виконувати певні заходи, які обумовлені санітарними правилами та нормами:

- не вживати питну воду із колодязів і свердловин, в яких вміст нітратів перевищує нормативні показники. Батькам, які мають немовлят та дітей до 3-х років – для питних потреб та приготування їжі використовувати чисту від нітратів питну воду, а саме: фасовану,бутильовану столову воду;

- власникам колодязів необхідно дотримуватися гігієнічних вимог при облаштуванні і експлуатації колодязів (ізолювання стін колодязів, облашту-вання навколо нього глиняного замка, огородження, навісу, кришки, відра загального користування тощо). У колодязя має бути лава для відер. Для підйому води з колодязя застосовують також насоси. Водозабірні споруди не повинні влаштовуватися на ділянках, що затоплюються паводковими водами;

- індивідуальний колодязь слід розміщувати на відстані не менше 20 м, а колодязь громадського користування на відстані не менше 50 м від джерел можливого забруднення (вбиралень, вигрібних ям, мережі каналізації, тваринницьких майданчиків та ін.);

- стінки колодязів повинні бути щільними, такими, що добре ізолюють колодязь від проникнення поверхневих стоків (дощові і талі води); дно колодязя слід вкривати фільтруючим шаром гравію (щебеню) товщиною 20-30 см;

- відповідно до санітарних вимог, колодязі не рідше 1 разу на рік необхідно проводити відкачування води, проводити чистку колодязя від замулювання з поточним ремонтом обладнання та подальшою дезінфекцією. Після чого воду необхідно знову відкачати і користуватися колодязем уже після наступного заповнення. Після кожного ремонту або чищення колодязя необхідно проводити його дезінфекцію;

- територію поблизу колодязя (свердловини) утримувати в чистоті та організовувати відведення поверхневого стоку;

- контрольовано застосовувати в сільському господарстві та приватно-му секторі азотовмісні чи органічні добрива.

При неможливості виконання вищевказаних вимог, що висуваються до експлуатації нецентралізованих джерел водопостачання, рекомендуємо користуватися водою з водопроводу, яка є епідемічно безпечною та відпові-дає гігієнічним нормативам. Якщо ж, все-таки, буде використовуватися вода з шахтного або трубчастого колодязя і власник не має у своєму розпоряд-женні лабораторних даних про її якість, то воду з таких джерел водопоста-чання слід вживати тільки після кип'ятіння.

Важливо! Пам’ятайте, що кип’ятіння, відстоювання та значна частина побутових фільтрів не знижують вміст нітратів у воді. При оцінці якості води користуйтесь лише результатами лабораторних досліджень - навіть найпрозоріша на вигляд та найсмачніша на смак вода може бути значно забруднена нітратами. Щоб уникнути попадання та накопичення нітратів в організмі, необхідно вчасно виявити їх вміст у воді та вжити заходів для її очищення за допомогою установок зворотного осмосу, які мають спеціальні фільтри з аніонообмінними смолами.

 

Завідувач відділенням епідеміологічного нагляду (спостереження)
та профілактики неінфекційних захворювань
Костянтинівської філії ДУ «Донецький ОЦКПХ МОЗ»                                        Бублик О.О.
 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net