logo Ukrainian flag
 
ПИТНА ВОДА В СФЕРІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

Не менш 71% поверхні Землі перебуває під водою, а це близько 361,13 млн. квадратних кілометрів. На Землі близько 95,5 % води знаходиться у водах океанів, 1,7 % світових запасів знаходиться в ґрунтових водах, а ще 1,7 % знаходиться у льодовиках, незначна частина залишається в річках, озерах і болотах. Значна частина води на планеті не придатна для господарського використання й пиття, тому що вона солона. Прісна вода становить тільки 2,5 %, причому близько 98,8 % перебуває у важкодоступних місцях: льодовиках і ґрунтових водах. Менше 0,3 % усієї прісної води знаходиться в річках, озерах і атмосфері.

Крім нестачі прісної води, є ще одна актуальна проблема — її якість. Погіршення якості прямо залежить від підвищеного рівня забруднення навколишнього середовища. У більшості випадків причиною цьому стає людська діяльність і перенаселення.

Фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров’я  (ВООЗ) встановлено, що 80% усіх хвороб у світі пов'язане із вживанням неякісної питної води. 15 лютого 2022р. в Україні була прийнята Загальнодержавна цільова соціальна програма "Питна вода України" на 2022-2026 роки. Програма спрямована на постачання населення якісною водою, а також поліпшення показників, що характеризують здоров'я населення. Якість питної води регламентується Законом України «Про питну воду та питне водопостачання». По всій країні спостерігається погіршення якості питної води, що обумовлене швидкими темпами урбанізації. У даній ситуації проблема забезпечення населення чистою питною водою вимагає негайного рішення. Без належного контролю над якістю питної води ця проблема вирішена не буде.

Через обмеженість кількості водних ресурсів вода являє собою життєво необхідний елемент, є основною речовиною, після повітря, для всіх живих істот на Землі. Вода являє собою необхідне джерело життя на планеті. Експерти ООН стверджують, що практично кожна людина для своїх потреб витрачає близько 20-50 літрів чистої води в день. Однак, на Землі дотепер є жителі, які позбавлені постійного доступу до чистої води.

В умовах повсюдного погіршення якості питної води, враховуючи наростаючі темпи індустріалізації й урбанізації, особливо важливо забезпечення безпечною питною водою по хімічному складу, безпеці в епідеміологічному й радіаційному відношеннях, забезпечення сприятливих органолептичних властивостей. У свою чергу це завдання не може бути вирішена без надійної системи гігієнічного контролю над якістю питної води. На цей час в Україні діють Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), які регламентують якість питної води з урахуванням рекомендацій ВООЗ.

Серйозною проблемою залишається вкрай незадовільний технічний стан існуючих систем водопостачання й каналізації. Від 65% до 85% систем водопостачання й каналізації вичерпали свої ресурси й повинні бути замінені. В результаті в мережах водопостачання й водовідведення відбуваються пориви, простої й аварії, які не тільки призводять до втрати води й перебоям у водопостачанні, але також можуть призвести до забруднення природного середовища й порушенню добробуту населення.

За допомогою термотолерантних коліморфних бактерій, загальних колиморфных бактерій і загального мікробного числа контролюється безпека питної води в епідеміологічнім відношенні.

На підставі правил і вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 здійснюються всі заходи щодо забезпечення безпечного водопостачання. План контролю безпеки не має потреби в доповненнях і єдиний і для холодної, і для гарячої води, що подається населенню через систему водопостачання.

Приватні підприємства, у тому числі й державні, які здійснюють виробництво й реалізацію продукції зобов'язані додержуватися правил епідеміологічної безпеки й правил споживання питної води.

Ретельне очищення води – основний фактор для епідеміологічної безпеки води. Порушення правил може викликати поширення різних захворювань. Так, за даними статистики, у світовому масштабі через неякісне очищення води щороку страждає 2 млрд. людей.

Кожний хімічний елемент впливає на організм людини певним чином. Деякі речовини нешкідливі або навіть корисні в малих дозах, але їх надлишок приводить до інтоксикації й зниженню імунітету. В результаті починають розвиватися порушення в роботі шлунково-кишкового тракту й ендокринної системи, серцево-судинні патології, хвороби сечостатевої системи й інші хвороби.

Проблему брудної води в будинку можна частково вирішити установкою якісного фільтра, але в таких системах періодично виникає необхідність заміни комплектуючих, адже від цього прямо залежить, наскільки добре буде очищена вода для пиття. У той же час залишається невирішеним питання: як добитися того, щоб на нашому робочому місці або у дитини в школі була вода найкращої якості? Краще рішення цього питання-купувати бутильовану воду або користуватися фільтрами для очищення води.

Отже, проблемою майбутнього всього світу буде нестача води. Тому готовність компаній інвестувати в цю сферу росте. Країни, які будуть використовувати воду як сировину в найближчі десятиліття, зможуть дістати величезний прибуток від цього природного подарунка. Розвиток такого процесу викликав сильний відгук у правозахисників. Вони вважають, що за воду не можна платити так само, як за повітря. Багато держав наполягають на тому, що вода є одним з основних прав людини. До нього не слід ставитися, як до інших активів, оскільки відмова від права на воду буде означати відмова від права на життя.

 

Геннадій Лещенко

 

 

 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net