logo Ukrainian flag
 
Всесвiтнiй день монiторингу якостi води.

Вода – елемент, без якого не виникло б життя на Землі.

 

18 вересня в усьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води. Починаючи з 2003 р. щорічно у всьому світі відзначають цей день. Ініціатива цього свята належить американському Фонду чистої води. Свято стало інформаційно-освітньою програмою, яка спрямована на підвищення обізнаності усього світу в тому, що є проблеми водних ресурсів, і щоб всі брали участь у захисті води від забруднень. Адже від якості води, її складу, залежить здоров'я всього людства.

Вода - це найважливіший природний ресурс нашої планети. Без неї неможливий розвиток живої природи. Вода – незамінне джерело у життєвих процесах організму людей, тварин та рослин. Вона є найпростішим хімічним компонентом живої матерії, яка об’єднує усі організми, які населяють нашу планету.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, половина жителів нашої планети вживає забруднену воду. Значна кількість хвороб людини пов’язана з незадовільною якістю питної води і порушенням санітарно-гігієнічних норм водопостачання. Питна вода та її якість істотно впливають на всі фізіологічні та біохімічні процеси, що відбуваються в організмі людини, на стан її здоров'я. Отже, можна стверджувати, що якісні характеристики води, рівень її забруднення впливає на стан захворюваності населення. Багато з цих захворювань є смертельними або ж з тяжким перебігом.

У відповідності до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» питна вода призначена для споживання людиною, повинна відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.

На якість питної води систем централізованого водопостачання негативно впливає незадовільний технічний стан водопровідних споруд і мереж та значна їх зношеність, несвоєчасне проведення капітальних і поточних планово-профілактичних ремонтів та ліквідації аварій а в 2022 році на якість питної води вплинула ще і війна.

Військові події в Україні продовжують завдавати шкоди питному водозабезпеченню регіону через забруднення поверхневих водойм. Сіверсько - Донецьке басейнове управління водних ресурсів на своєму офіційному сайті оприлюднило аналітичний огляд якісного стану поверхневих водних об’єктів за підсумками серпня 2022 року, згідно з яким в басейні Сіверського Дінця, яке є основною водною артерією Донбасу, внаслідок російської військової агресії порушено сталу систему управління водними ресурсами, що створює ризики водопостачання. Так, у серпні в суббасейні Сіверського Дінця з 72 пунктів, передбачених Програмою державного моніторингу поверхневих вод на 2022 рік, моніторингові спостереження через небезпеку здійснювались тільки в 11 пунктах у Харківській та Донецькій областях, з них 1 – у місці питного водозабору. Згідно з результатами моніторингу у місці розташування питного водозабору на Донецьку область – р. Сіверський Донець (водозабір Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу») біогенні речовини були в межах нормативних значень, а саме: азот амонійний – 1,1 мг/дм3 (вище середньобагаторічних значень, які складали 0,34 мг/дм3), нітрат-іони – 4,8 мг/дм3, нітрит-іони – 0,008 мг/дм3.

Показники органічного забруднення становили: хімічне споживання кисню– 21 мгО2/дм3, біохімічне споживання кисню – 3,3 мгО2/дм3. Також було виявлено наявність у воді нафтопродуктів, що у попередні роки не фіксувалось. Підвищена концентрація азоту амонійного та наявність нафтопродуктів обумовлена неефективною роботою очисних споруд та воєнними діями в регіоні. У рамках дослідження небезпечних забруднюючих (пріоритетних) та басейнових специфічних речовин виявлено вміст пріоритетних важких металів (нікель), басейнових специфічних металів (мідь, цинк, хром, барій, літій, стронцій (стабільний), марганець) та пестицидів (гексахлорциклогексан, тербутилазин). По басейнових специфічних металах відзначається перевищення гігієнічних нормативів якості (ГДК) по марганцю у 1,8 рази. У пунктах моніторингу на масивах поверхневих вод в басейні р. Казенний Торець Донецької області виявлено вміст пріоритетних важких металів (нікель), басейнових специфічних металів (мідь, цинк, хром, барій, літій, стронцій (стабільний), пестицидів (тербутилазин), поліароматичних вуглеводнів (антрацен, флуорантен, нафталін), легких органічних сполук (дихлорметан, тетрахлоретилен, трихлоретилен, трихлорметан). По басейнових специфічних металах відзначається перевищення ГДК рибогосподарських нормативів по міді у 6-11 разів, цинку в 2-3,1 рази, марганцю у 20,1-29,8 рази. Перевищення рибогосподарських нормативів по басейнових специфічних металах варіює в межах багаторічних значень. Концентрації виявлених пріоритетних важких металів та органічних показників у всіх 11 пунктах моніторингу на масивах поверхневих вод по руслу р. Сіверський Донець та його правих приток у Харківській та Донецькій областях, не перевищують екологічних нормативів якості, хімічний стан всіх зазначених масивів поверхневих вод на річках в Харківській та Донецькій областях, в т.ч. в місці питного водозабору в Слов’янську, оцінюється як «добрий».

З початку військових дій фахівцями ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» відібрано і досліджено 1904 проб питної води на санітарно-хімічні показники, із яких 747 проб були з перевищенням гранично-допустимих концентрацій, що становить 39,2%, на мікробіологічні дослідження відібрано 1911 проб, із яких 106 (5,5%) проб не відповідали встановленим нормативам. В порівнянні з результатами лабораторних досліджень, які проводилися в мирний час, можна сказати, що якість води по хімічним показникам стала гіршою в 2 рази але по мікробіологічним показникам осталася практично на тому ж рівні. Це говорить про те, що в ході військових подій руйнується цивільна інфраструктура, у тому числі і об’єкти централізованого водопостачання і комунальні підприємства переходять на резервні джерела водопостачання, але якість води в них по санітарно-хімічним показникам є значно гіршою.

Власники та балансоутримувачі джерел централізованого водопостачання, цехів, пунктів виготовлення і розливу фасованої або очищеної питної води, повинні здійснювати систематичний виробничий контроль безпечності та якості питної води від місця водозабору до місця її споживання, відповідно до вимог санітарних норм.

Особливу занепокоєність викликає стан водопостачання сільського населення. Зміна форм власності та передача сільських водопроводів на баланс органів місцевого самоврядування загострили проблему забезпечення населення питною водою гарантованої якості. Переважна більшість сільського населення споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин, які внаслідок використання незахищених поверхневих водоносних горизонтів (ґрунтових вод) та зазвичай незадовільного технічного стану не гарантують епідемічної безпеки людей. А вода може бути фактором передачі багатьох захворювань. Адже мікробне забруднення чи значна кількість певних хімічних речовин, не змінюють суттєво органолептичних властивостей води (смак, запах, колір), а відповідно не викликає підозри щодо її безпечності, особливо, коли цю воду вживають протягом тривалого часу і не скаржаться на здоров'я. Та можливо, все-таки ризик є?

Бережіть себе і своє здоров'я! Будьте впевненими у якості питної води, яку ви споживаєте.

 

Лікар з комунальної гігієни

ДУ  «Донецький ОЦКПХ МОЗ»    Геннадій Лещенко
 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net