logo Ukrainian flag
 
Здоров’я дітей та підлітків – основа здоров’я нації.

У системі цінностей, якими дорожить будь-яка цивілізована нація, особливе місце відводиться здоров’ю людей. Дані численних досліджень показують, що джерело виникнення проблем у здоров’ї дорослого населення треба шукати в їхньому дитинстві. Здоров’я дітей є інтегральним показником загального благополуччя суспільства, а також тонким індикатором усіх соціальних та екологічних негараздів. Класичний вислів вказує, що хоч популяція дітей складає всього 20% населення, але це всі 100% нашого майбутнього.

У статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я зафіксовано, що «Здоров’я – стан повного фізичного, психологічного, а також cоціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Існуюча ситуація щодо збільшення захворювань та зростаюча депопуляція в Україні, згідно з даними ЮНЕСКО, встановили для нашої країни статус вимираючої. Тому першочерговим завданням України як соціально-орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, його життєтворчості, духовному зростанню.

Останнім часом ситуація зі здоров’ям дітей наблизилась до критичної: підвищується рівень загальної захворюваності та поширеність захворювань окремих органів і систем. Цьому сприяє зростання інтенсивності впливу на здоров’я дітей і підлітків факторів екологічного та медико-соціального ризику, погіршення структури харчування, зниження ефективності проведення традиційних профілактичних заходів.

На жаль, на сьогодні все менше дітей народжується здоровими, багато з них втрачають здоров’я протягом шкільного віку. І таким чином, ми отримуємо хворобливу націю.

Які ж чинники впливають на здоров’я дитини? По-перше, це середовище, в якому вона розвивається.

Пагубні звички батьків, особливо матері, суттєво впливають на здоров’я дитини. Часто можна зустріти на вулиці таку картину, коли мати з малою дитиною в колисці іде та курить. Така дитина не буде здоровою. За даними статистики, діти більше страдають від пасивного куріння ніж здорові. Пасивне куріння є фактором розвитку у дітей хронічного кашлю і навіть дитячої астми. Ці діти частіше боліють на бронхіт та інші респіраторні інфекції.

Другим чинником благополучного розвитку дитини є здорове харчування, яке в перспективі дає можливість зберегти здоров’я и зміцнити імунну, серцево-судинну і кістково-м’язову систему.

Необхідно попереджувати звичку перекушувати фаст-фудом, вживати солодкі газовані напої.

Величезне значення для здоров’я дитини відіграють фізичні навантаження. Любов до спорту та активного способу життя необхідно прищеплювати з дитинства. Звикнувши до фізичних навантажень, дитина на довгі роки збереже цю звичку, що сприятиме підтримці здоров’я  і поліпшенню розумової діяльності.

Останніми роками багато часу діти і підлітки витрачають на перегляд телепередач і комп’ютерні ігри.

Зростає загальна дитяча інвалідність. Серед випускників загальноосвітніх закладів, згідно із статистичними даними: 60% мають порушення постави, 40% – короткозорість, 40% порушення серцево-судинної системи та нервово-психічного відхилення. Кожен 4 юнак за станом здоров’я не може проходити строкову службу в армії. Більш як половина дітей 12-14 років – 62% та більше як 72% молоді 15-20 років вживають алкоголь.

Сучасний стан здоров’я дітей і вплив на нього різних факторів середовища диктують необхідність перегляду існуючої системи виховання дітей і підлітків. Органи охорони здоров’я не можуть протистояти неухильному погіршенню здоров’я дітей – їх діяльність зосереджена переважно на виявленні патологічних станів і значно менше уваги приділяється профілактичній роботі.

Проте завдання поліпшення здоров’я школярів і молоді не може бути вирішене тільки зусиллями медиків. Здоров’я має бути одним із результатів освіти. Україна активно сприйняла світові тенденції щодо поліпшення здоров’я населення через освіту. Головне завдання сучасного суспільства – створення такої освітньої системи, яка б не тільки виховувала освічену людину, але й зберігала та розвивала її здоров’я.

Не дивлячись на негативні тенденції сьогодні є тисячі дітей в Україні, що ведуть здоровий спосіб життя, але їхнє відношення до власного здоров’я не є узагальненою у суспільстві нормою, скоріше це становить виняток ніж норму. Нормою у нас в країні є турбота про здоров’я тільки тоді, коли здоров’я погіршується і починаються хвороби. У діяльність медичних та навчально-освітніх установ слід активно впроваджувати валеологічну концепцію, яка базується на збереженні та зміцнені здоров’я здорових дітей. А для того щоб здоровий спосіб життя став нормою для більшості людей необхідні значні соціальні зміни, тобто зміни в соціальній політиці.

Саме тому для успішної роботи з підвищення здоров’я дітей важливим є об’єднання зусиль органів охорони здоров’я, освіти і громадських організацій, фондів тощо. Слід зазначити, що останніми роками органи освіти стали більше уваги приділяти цій проблемі.

 

Лікар з гігієни дітей та підлітків Селидівської філії    Османова С.В.
 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net