logo Ukrainian flag
 
Хто має проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди.

Медичний огляд — це комплекс медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку.

Проведення медогляду має на меті дати всебічну оцінку стану здоров’я певних категорій осіб, визначити стан здоров’я працівника та можливість виконання ним відповідних трудових обов’язків, а також попередити виникнення та розповсюдження інфекцій. Крім того, відповідно до законодавства, є певні категорії працівників, види діяльності та перелік професій для яких проходження медичного огляду є обов’язковим.

Розглянемо основні види медичних оглядів в Україні:

  • попередні медичні огляди(при прийнятті на роботу для визначення стану здоров’я працівника та виявлення професійних захворювань, які могли виникати раніше на попередніх роботах);
  • періодичні медичні огляди (проводяться протягом трудової діяльності з метою виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань; забезпечення спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів; вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу);
  • позачергові медичні огляди (проводяться за ініціативою роботодавця або працівника. Працівник шляхом написання заяви, якщо він вважає, що його стан здоров’я погіршився у зв’язку з певним видом виконуваної роботи або за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги виконувати свої трудові обов’язки);
  • щорічні медичні огляди є обов’язковими для осіб, які не досягли 21 року.

Обов'язкові профілактичні медичні огляди в Україні проводять, щоб запобігти розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та задля динамічного спостереження за станом здоров'я працівників МОЗ наголошує, що під час воєнного стану порядок проходження обов’язкових медичних оглядів не змінюється. Як і в мирний час, їх організовують відповідно до законів та підзаконних актів України, зокрема Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст. 26).

Обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди мають проходити працівники: підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів водопровідних споруд, об'єктів комунально-побутового обслуговування інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці Обов'язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року. Роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників. Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 23 травня 2001 року. Відповідно до Переліку, затвердженого наказом МОЗ України № 280 від 23 липня 2002 року, обов'язковий профілактичний медогляд передбачає: загальне обстеження лікарями-спеціалістами — терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші (за потреби), лабораторне обстеження, функціональне обстеження.

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи відповідальні за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку. Якщо працівники без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, їх відсторонюють від роботи і можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. А роботодавець може понести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за несвоєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів.

Таким чином, медичні огляди є обов’язковою законодавчою умовою, дотримання якої дає право роботодавцю допустити працівника до виконання його трудових обов’язків, а працівнику дає право виконувати свою роботу.

 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net