logo Ukrainian flag
 
Дезінфекційні засоби та правила проведення дезінфекції.

Дезінфекція (знезараження) - це знищення в навколишньому середовищі збудників інфекційних захворювань. Основною її метою є профілактика поширення інфекцій, для формування та підтримання безпечних умов життя людини, при якій повністю знищуються умовно патогенні та патогенні вегетативні форми мікроорганізмів, крім спорових  форм, активність яких тимчасово зупиняється, цим вона і відрізняється від стерилізації.

Профілактичні дезінфекційні заходи:

• проводяться у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, в інших місцях з огляду на можливість накопичення збудників інфекційних хвороб у зовнішньому середовищі. Профілактичні дезінфекційні заходи проводяться періодично суб'єктами господарської діяльності на підставі відповідних договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

Поточні дезінфекційні заходи:

• систематично проводяться у закладах охорони здоров'я, на об'єктах громадського харчування та на підприємствах харчової промисловості, у  епідеміологічно значущих приміщеннях масового перебування людей (підприємства побутового обслуговування населення, навчальні та культурно-освітні заклади, тощо), де  відсутні встановлені джерела інфекції, але існує висока ймовірність їх присутності,

• у житлових та інших приміщеннях під час перебування в них інфекційних хворих чи бактеріоносіїв, де знаходиться джерело збудника інфекційного захворювання. Поточні дезінфекційні заходи проводяться періодично по декілька разів на день залежно від епідемічної ситуації, працівниками відповідних підприємств, установ, організацій, а в жилих приміщеннях  і хворими на інфекційні хвороби, бактеріоносіями, членами їх сімей, тощо.

Прикінцеві дезінфекційні заходи (заключна дезінфекція):

• заходи, що проводяться в осередку інфекційної хвороби після видалення з нього джерела інфекції. Заключні дезінфекційні заходи проводяться в основному одноразово, фахівцями санітарно-епідеміологічного профілю спеціальних установ, підприємств та закладів МОЗ України.

Порядок проведення профілактичних, поточних і прикінцевих дезінфекційних заходів встановлюється з урахуванням особливостей збудників інфекційних хвороб, факторів передачі інфекції тощо, що регламентовано затвердженими інструкціями.

Фізичні методи дезінфекції:

• вогонь, гаряче повітря (суха і волога), водяна пара, заморожування, сонячне світло, УФ промені, ультразвук, УВЧ, вакуум, високий тиск, висушування.

Механічні методи дезінфекції:

• протирання, вентиляція, провітрювання, вологе прибирання.

Хімічні методи дезінфекції:

• проводяться за допомогою дезінфекційніх засобів, що викликають загибель патогенних мікроорганізмів на поверхні та всередині різних об'єктів та предметів навколишнього середовища, а також у повітрі.

Хімічні речовини, що викликають загибель бактерій, називають бактерицидними, а речовини, що призводять до завмирання їх життєдіяльності-бактеріостатичними.

У практиці слід застосовувати дезінфекційні засоби, які впливають як на патогенні бактерії, так і на вируси (віруліциди), грибки (фунгіциди).

При хімічному методі дезінфекції в даний час використовуються засоби, які  відноситися до різних хімічних групп;

• галоїдовмісні засоби до яких відносяться хлорвмісні речовини та окислювачі, які мають високу активність знезараження вступаючи у взаємодію з протеїнами мікробної клітини та викликаючи реакцію окислення (гіпохлорит Са, неохлор, засоби що містять натрієву і калієву сіль дихлорізоціанурові кислоти, клорсепт, акватабс, тощо, всі вони мають запах хлору, але останні меншою мірою і мають високу стабільність при зберіганні, не викликають корозії металів),

• альдегідсодержащіе з активними речовинами у вигляді глутарів та  альдегідів, формальдегіда (гігасепт, корзолекс, лізоформін-3000, бланідас, тощо, без окислювачів та мають інгібітори корозії, стабільні при тривалому зберіганні робочого розчину),

• кисневмісні речовини, які є екологічно чистими, діють руйнівно на мікробну клітину за допомогою гідроксильних і водневих іонів - викликають гідроліз (озон -О3, перманганат калію, перекис водню Н2О2, дезаксон, надоцтова кислота, мурашина кислота, тощо, не мають їдкого запаху, використовуються у всіх сферах життєдіяльності),

• спиртові препарати, які швидко проникають усередину мікробної клітини та вбивають її, не викликають звикання мікроорганізмів (аеродезин 2000, дезофаст, мікроцид - ліквід, деконекс, проланол, етиловий спирт-70%, ізопропіловий спирт, тощо, входять до складу антисептиків для рук та діють швидко, використовуються для експрес дезінфекції),

• поверхнево-активні речовини (ПАР) та четвертично-амонійні сполуки (ЧАС) з миючими властивостями, низькотоксичні, але мають не дуже широкий спектр дії (дезефект, деконекс, септодор, сокрена,  відсутній різкий запах, не викликає корозії металів, застосовуються у присутності людей, часто входять до складу комбінованих препаратів),

• гуанідіни, яки використовуються у присутності пацієнтів, але мають не дуже широкий спектр дії ( гембар, вітасепт, деконекс 50  утворюють стійку плівку на поверхні, яку обробляють, часто використовуються з ЧАС та входять до складу композиційних препаратів),

• феноли, що входять до складу звичайних побутових засобів для чищення, але вони за небезпекою для здоров'я перевершують попередні засоби і можуть використовуватися, але тільки локально і в невеликих кількостях (викликають коагуляцію білків).

Усі дезінфекційні засоби мають бути дозволені для застосування та зареєстровані в офіційному державному реєстрі України, мати сертифікат якості, докладну інструкцію щодо використання з дотриманням терміну придатності.

Серед основних вимог до сучасних засобів дезінфекції виділяють такі:

• мати простоту у використанні (бажано у таблетованій формі для чіткого та швидкого дозування),

• забезпечувати якісну дезінфекцію при невисокій концентрації розчину, короткому часі експозиції,

• бути безпечними та мати тривалу дезінфікуючу дію, стабільність під час використання, • бути сумісними та нешкідливіми для матеріалів оброблюваних поверхонь та виробів, • мати спеціалізовану очищувальну  дію для органічних та неорганічних видів забруднення, •  бажано не мати неприємного запаху,

• мати  можливість контролю концентрації засобу дезінфекції у розчині.

Чинники, що впливають на знезаражуючий ефект:

• дотримання інструкцій з використанням лише зазначених концентрацій робочих розчинів,•  якість попереднього очищення,

• біологічна стійкість мікроорганізмів до різних засобів дезінфекції,

• особливості оброблюваних об'єктів (якість матеріалів, конструктивні особливості, масивність забруднення органічними речовинами), масивність та локалізація мікробного обсіменіння об'єктів, що підлягають дезінфекції,

• забезпечення достатнього контакту між деззасобами та обеззаражуючими об'єктами, способи дезінфекційної обробки- великокапельне або аерозольне зрошення, протирання або повне занурення в розчин дезінфектанту,

• дотримання певних параметрів під час використання деззасобів (термін використання, час дії препарату-експозиція).

При використанні дезінфікуючих засобів:

• перед початком роботи необхідно перевірити наявність комплекту спецодягу, рукавичок, тобто засобів індивідуального захисту, використання яких має бути обов'язковим, справність дезінфекційної апаратури під час її використання, наявність медичної аптечки для надання допомоги при аварійних ситуаціях, тощо,

• забороняється залишати без нагляду дезінфекційні розчини та засоби;

• забороняється вживати їжу, пити, палити під час проведення дезінфекційних заходів;

• забороняється довіряти проведення заходів стороннім особам або тим, хто не має підготовки;

• зберігайте та використовуйте хімічні речовини в недоступному для дітей та домашніх тварин місці, у непрозорих ємностях, що щільно закриваються, у темних та сухих приміщеннях, спеціальних шафах.

Як правильно прибирати та дезінфікувати:

• перед проведенням дезінфекції бажано очистити поверхні спочатку мильною водою, а потім використовувати дезінфікуючий засіб. Очищення водою з милом знижує кількість мікроорганізмів та бруду. Дезінфекція вбиває бактерії, що залишилися, але у деяких випадках допускається проведення дезінфекції без попереднього промивання,

• регулярно очищайте поверхні, до яких часто торкаються: столи, ручки дверей, перемикачі світла, стільниці, ручки, столи, телефони, клавіатури, змішувачі, раковини тощо,

• починати проведення дезінфекції необхідно з найбільш віддалених місць та приміщень, поступово рухаючись до виходу.

Загальні рекомендації:

• розводьте деззасоби у воді кімнатної температури (якщо в інструкції із застосування не вказана температура),

• не змішуйте дезінфікуючі засоби між собою, з антисептиками, тощо,

• маркуйте розведені розчини.

Дезасоби забороняється вживати, дихати ними, наносити на шкіру, оскільки вони можуть завдати серйозної шкоди. Не витирайте і не купайте свійських тварин подібними засобами. Особлива увага приділяється хворим людям і особливо астматикам. Вони не повинні бути присутніми при проведенні збирання та дезінфекції, оскільки це може призвести до загострення захворювання.

Переконайтеся, що приміщення в якому проводиться дезінфекція добре провітрюється.

Прибирання та дезінфекція м'яких поверхонь:

• вимийте поверхню водою з милом або миючими засобами, що підходять даним поверхням,

• за можливості проведіть зрошення дезрозчином, потім прайте у теплій воді і сушіть.

Дезінфекція електроніки:

• розгляньте можливість надіти кришку, що протирається, або захисну плівку на електроніку,

• виконуйте інструкції виробника з очищення та дезінфекції. Якщо рекомендацій немає, використовуйте серветки на спиртовій основі або спреї, що містять щонайменше 70% спирту. Ретельно просушіть поверхню.

Дезінфекція посуду, іграшок, одягу, рушників, постільної білизни:

• повністю занурити в дезінфекційний розчин на час експозиції,

• прати речі відповідно до інструкцій виробника. Використовуйте теплішу воду, добре промийте дані речі, а потім їх просушіть,

• при пранні білизни хворого надягайте одноразові рукавички,

• не можна трусити брудний одяг, рушники, постільну білизну,

• продезінфікуйте кошики та місця для подальшого їх зберігання відповідно до зазначених вище правил.

Після проведення дезінфекції обов'язково вимийте руки. Надалі проведіть вологе генеральне прибирання та ретельно провітрити приміщення, при можливості прийміть душ.

 

 

Завідувач відділенням дезінфектології відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб
ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»                                                   Олександр IВАНОВ
 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net