logo Ukrainian flag
 
Санітарно-гігієнічна ситуація на території Донецької області в 1 кварталі 2022 року.

В 1 кварталі 2022 року відокремленими територіальними підрозділами (філіями) ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ УКРАЇНИ» (далі – ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ») на території Донецької області здійснювався аналіз санітарно-епідемічної ситуації, зокрема на підставі результатів моніторингу стану об'єктів довкілля: води вододжерел, питної води централізованого та нецентралізованого водопостачання, атмосферного повітря, ґрунту, води водоймищ. Дослідження проводилися згідно плану соціально-гігієнічного моніторингу на 2022 рік. Але слід відмітити, що військова агресія РФ в Україну, внесла значні корективи та зміни в роботу нашої установи, у т.ч. моніторинг довкілля, що здійснюється. З початку особливого періоду дослідження проводяться в межах завдань груп функціонування, які були затверджені в кожної філії.

Вода централізованого водопостачання

За 1 квартал 2022 року філіями досліджено 541 проба питної води централізованого водопостачання за показниками санітарно-хімічної безпеки та якості, з них  не відповідають встановленим вимогам НД -  116 проб (21,4%), за аналогічний період 2021 року питома вага відхилень складала 14,6%.

Перевищення середньообласного показника відхилень від НД води централізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками зареєстровані на територіях моніторингу філій:

- Добропільської - 60,4% (по каламутності, нітратах),

- Покровської – 42,1% (по загальній жорсткості, сухому залишку, сульфатах);

- Селидівської - 57,7% (по загальній жорсткості, сухому залишку);

- Маріупольської - 56,5% (по загальній жорсткості, сухому залишку, сульфатах);

- Лиманської - 32,7% (по кольоровості, загальній жорсткості, каламутності, залізу загальному);

- Дружківської - 10,1% (по загальній жорсткості, сухому залишку, нітратах, сульфатах);

- Слов’янської - 2,6% (по загальній жорсткості, залізу загальному).

У 1 кварталі 2022 року відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними показниками вода централізованого водопостачання на територіях моніторингу Мар’їнської, Костянтинівської, Бахмутської Торецької та Краматорської філій.

За звітній період 2022 року якість води централізованого водопостачання за показниками мікробіологічної безпеки краще аналогічного періоду минулого року: з 568 досліджених проб питної води не відповідали нормативу 10 проб, що становить 1,8% (в1 кварталі 2021 року -3,4%).

Перевищення середньообласного показнику відхилень від НД (1,8%) реєструвалися на територіях моніторингу філій:

- Селидівської – 2,4%;

- Дружківської – 7,4%; значні відхилення зареєстровані також Покровською філією - 1,3%.

Не зареєстровані відхилення від нормативних вимог за мікробіологічними показниками питної води централізованого водопостачання на територіях моніторингу Маріупільської, Волноваської, Слов’янської, Мар’їнської, Костянтинівської, Лиманської, Краматорської, Торецької, Добропільської філій.

Вода нецентралізованого водопостачання

За 1 квартал 2022 року з джерел нецентралізованого водопостачання на санітарно- хімічні показники досліджено 21 проба води, відхилення зареєстровані в 12 пробах, що складає 57,1%, у 2021 році - 73,5% відповідно. Перевищення нормативних вимог зареєстровані за показниками сухого залишку, заліза загального, нітратів, загальної жорсткості, кольоровості.

Вище середньообласних показників відхилення від НД на наступних територіях моніторингу філій:

Покровської – 100%, (по загальній жорсткості, хлоридах, сухому залишку);

Дружківської – 69,3% (по нітратах, сухого залишку);

Значні відхилення на території моніторингу Бахмутської філії- 33,3% (по нітратах, загальній жорсткості, хлоридах, сухому залишку).

За показниками мікробіологічної безпеки з джерел нецентралізованого питного водопостачання у 1 кварталі 2022 року досліджено 21 проба води, відхилення від нормативних вимог зареєстровані в 10 пробах, що складає 47,6%, що значно гірше показника за аналогічний період 2021 року - 30,5%. Найбільша питома вага проб води з бактеріальним забрудненням виявлено на територіях моніторингу Дружківської філії - 71,4%. Немає відхилень від НД за мікробіологічними показниками в питній воді нецентралізованого водопостачання на територіях моніторингу Бахмутської районної та Селидівської філій. Інші філії дослідження води за показниками мікробіологічної безпеки з джерел нецентралізованого питного водопостачання не виконували.

Атмосферне повітря

Протягом 1 кварталу 2022 року всього досліджено 1284 проб атмосферного повітря, перевищення встановлених ГДК не виявлені.

Лабораторні дослідження повітря здійснюються під факелом викидів забруднюючих речовин, в зоні впливу промпідприємств, звалищ, автомагістралей, в житловій зоні, крім того - на 5-ти стаціонарних постах спостереження (м.м. Бахмут, Костянтинівка, Слов’янськ – по 1 посту, м. Торецьк - 2 пости). Але в 1 кварталі 2022 року в зоні впливу автомагістралей дослідження не проводилися (у 2021роцї питома вага відхилень від НД складала 8,3%).

Протягом 1 кварталу 2022 року в зоні впливу промислових підприємств на території Донецької області філіями досліджено 15 проб атмосферного повітря, перевищення встановлених ГДК не зафіксовані. Дослідження атмосферного повітря в зоні впливу промислових підприємств виконано Слов’янською та Бахмутською філіями (у 2021 роцї перевищення ГДК виявлені в 5,2% досліджених проб).

На 5-ти стаціонарних постах спостереження за станом атмосферного повітря на території області досліджено 1121 проба повітря, перевищення ГДК не виявлені, за аналогічний період 2021 року перевищення ГДК фіксувалося по Торецьку – 0,08% (за вмістом пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту).

Вода водоймищ

Лабораторні дослідження води водоймищ та моря здійснюються у визначених створах спостереження, в тому числі в місцях масового відпочинку населення.

За 1 квартал 2022 року у рамках моніторингу води водоймищ за санітарно-хімічними показниками досліджено 15 проб, відхилення виявлені в 4 пробах, що складає 26,7%, що краще показника 2021 року, який складав 64,8%. Встановлені перевищення за вмістом сухого залишку, жорсткості, зважених речовин, сульфатів, хлоридів, заліза, аміаку.

У досліджених пробах зареєстровані перевищення нормативних санітарно-хімічних показників в філіях:

- Маріупольській - 33,0%;

- Селидівській - 60,0%.

Немає відхилень  за санітарно-хімічними показниками у 1 кварталі 2022 року в воді  водоймищ  на територіях моніторингу Бахмутської та Слов’янської філій.

За показниками мікробіологічної безпеки досліджено 12 проб води водоймищ, відхилення не виявлені (у 2021р. реєструвалися на рівні 32,0%). Дослідження морської води за 1 квартал 2022 року не проводилися.

Дослідження ґрунту

Лабораторні дослідження ґрунту здійснюються на підлеглих територіях в зонах впливу промислових підприємств, сільськогосподарських угідь, автомагістралей, місць зберігання промислових та побутових відходів, в житловій зоні, на територіях дитячих та лікувально-профілактичних закладів,  місцях масового відпочинку населення.

Дослідження ґрунту за санітарно-хімічними, мікробіологічними показники протягом 1 кварталу  2022 року – по 2 проби, без відхилень від нормативних вимог(в 1 кварталі 2021 року досліджено 4 проби ґрунту, відхилення не виявлені).

Загалом по області в 1 кварталі проведено 2506 досліджень рівнів зовнішнього гамма-випромінювання у контрольних точках. Відхилення не виявлені. На радіологічні дослідження відібрано 2 проби питної води нецентралізованого водопостачання, відхилення від нормативу відсутні.

Протягом 1 кварталу 2022 року по області проведено 5 дослідження рівнів шуму на території житлової забудови. Перевищування нормативних показників не встановлені, у 2021 році складали 21,0%.

Дослідження в особливій період

ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ», зокрема її відокремлені територіальні підрозділи (філії), в межах участі в роботі функціональної підсистеми медичного захисту, з початку військової агресії РФ здійснюють завдання, що надані Міністерством охорони здоров’я України на особливий період.

На теперішній час за період з початку активних військових дій та воєнного стану, на території області проведено лабораторних досліджень води питної:

  • за санітарно-хімічними показниками - 516 проби води, зокрема 31 з них  в пунктах розміщення вимушено переміщених осіб з зони бойових дій,  відхилення від нормативних вимог зареєстровані в 157 пробах, тобто 30,4%;
  • за мікробіологічними показниками – 523 проби води питної, відхилення від нормативних вимог зареєстровані в 6, тобто 1,1%.

За останній тиждень (01-08.04.2022) в області проведено лабораторних досліджень води питної:

  • за санітарно-хімічними показниками - 65 проби води, відхилення від нормативних вимог зареєстровані в 16 пробах, тобто 24,6%;
  • за мікробіологічними показниками – 63 проби води питної, відхилення від нормативних вимог зареєстровані в 1 пробі, тобто 1,6%: не відповідність  нормативним вимогам зареєстроване, як і раніше, в м. Селидове - присутні загальні коліформи в 100см3 при нормативному значенні – відсутність, тобто проблеми забезпечення режиму  обеззаражування води КП «Компанія «Вода Донбасу» ще остаточне не вирішені.

Невідповідність води питної нормативним вимогам за санітарно-хімічними показниками в останній тиждень знову, як і в попередня тижні, визначена в містах Селидово, Добропілля. Як і раніше, відхилення води питної від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» пов’язані з переходом на резервне джерело водопостачання - Карлівське водосховище після пошкодження Донецької фільтрувальної станції: в питній воді продовжують фіксуватися перевищення по жорсткості - в межах 2,2-2,6 гранично-допустимої концентрації (ГДК), сульфатам 3,6 ГДК і сухому залишку в межах 2,4-2,5 ГДК. Як ми вже інформували раніше, така якість води спостерігалася раніше в м. Покровськ, але лабораторні дослідження питної води в цьому місті в останній тиждень не проводилися.

За період активних бойових подій система водопостачання області зазнає пошкодження та руйнування (перші руйнування снарядами зафіксовані ще 19.02.2022), мала місце і відсутність електропостачання на фільтрувальних станціях, що приводило до перебоїв з централізованою подачею водопровідної води, але ситуації оперативно вирішуються відповідними службами, підприємствами. За необхідністю для забезпечення водою населення на територіях населених пунктів розміщуються ємності з водою, рекомендовано перелік громадських та приватних колодязів для використання, організується підвоз води. У разі змін у водопостачанні, фахівці нашої установи вносять зміни в плани лабораторних досліджень.

Відбір проб атмосферного повітря в особливій період продовжує здійснюватися згідно з «Планом моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення на 2022 рік», погодженого головою Донецької обласної державної адміністрації. Надзвичайні ситуації на об’єктах критичної інфраструктури, що пов’язані з хімічними агентами, з початку особливого періоду не виникали.

Під час особливого періоду, тобто з 24.02.2022, фахівцями відокремлених територіальних підрозділів ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» було відібрано 1120 проби атмосферного повітря, із яких 4 мали перевищення ГДК. Так в м. Торецьк реєструвалися перевищення НД по азоту діоксиду від 1,15 до 1,25 ГДК, пилу - 1,2 ГДК, в м.Бахмут концентрація пилу склала 1,26 ГДК.

За результатами дозиметричного контролю груп функціонування нашої установи, гама-фон в Донецькій області протягом особливого періоду до теперішнього часу знаходиться в межах природного рівня (дослідження проводяться 3 рази на добу).

Лабораторні дослідження з початку березня на територіях моніторингу наших філій в м.м. Маріуполь, Волноваха, Мангуш не проводяться, з початку квітня - тимчасово припинені Мар’їнською філією. В інших адміністративно-територіальних одиницях області з поточного тижня дослідження нашими фахівцями тимчасово значно обмежені за закликом військових адміністрацій у зв'язку з небезпекою, але дозиметричні вимірювання регулярно продовжуються.

Про санітарно-епідемічну ситуацію, зокрема за результатами моніторингових досліджень, постійно інформуються Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», відповідні обласні та місцеві органи, служби, відомства, інформація для населення розміщується на сайті установи.

 

 

ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ УКРАЇНИ»

 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net