logo Ukrainian flag
 
Стан забруднення атмосферного повітря на території Донецької області у жовтні 2022 року.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» здійснює моніторинг стану забруднення атмосферного повітря в населених пунктах Донецької області. Відбір проб атмосферного повітря здійснюється філіями ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ» згідно з «Планом моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення на 2022 рік», погодженого головою Донецької обласної державної адміністрації.

У звя’зку з проведенням бойових дій та небезпекою для фахівців філій лабораторні дослідження стану атмосферного повітря на стаціонарних постах за жовтень Слов’янською, Торецькою, Бахмутською та Костянтинівською філіями  не виконані.

У жовтні поточного року лабораторні дослідження проб атмосферного повітря проводили Краматорська і  Покровська районні філії та Костянтинівська філія.

За жовтень 2022 року всього досліджено 548 проб атмосферного повітря, забруднення хімічними речовинами вище нормативного рівня зареєстровані в 22 пробах, що  складає 4,01% (0,37% у вересні 2022 року). Забруднення хімічними речовинами атмосферного повітря вище нормативного рівня реєстровані по ангідриду сірчистому, сірководню, фенолу, аміаку в місті Мирноград Мирноградської ТГ на території моніторингу Покровської районної філії (7,8% - 22 проби із 280 досліджених проб). В місті Покровськ досліджено 60 проб, в місті Краматорськ досліджено 82 проби, в місті Костянтинівка досліджено 126  проб. За результатами досліджень вміст шкідливих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  не перевищував гранично-допустимих концентрацій,  відповідав вимогам («Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом МОЗ №52 14.01.2020 року). Щодо досліджень атмосферного повітря, то протягом жовтня  перевищення ГДК спостерігалися  в м. Мирноград Мирноградської ТГ на території моніторингу Покровської районної філії по ангідриду сірчистому в 1,05 рази; сажі в 1,1-1,2 рази; аміаку в 1,2 рази; сірководню в 1,04 рази; фенолу в 1,1 рази  на території житлової забудови в зоні впливу автомагістралей.

Будьте здорові, бережіть себе!

 

 

ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»    Чайка,  Галдєєва
 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net