logo Ukrainian flag
 
Перелік санітарних норм та правил з комунальної гігієни
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, № 173 від 19.06.1996р.
 • Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення, № 4630-88 від 04.07.1988р.
 • Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), ДСП-201-97 від 09.07.1997р.
 • Державний гігієнічний норматив „Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, № 25 від 07.02.1997р.
 • Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів, ДСПіН 2.2.2.022-99 від 22.03.1999р.
 • Санітарні правила пристрою, устаткування і змісту лазень № 982-72 від 19.06.1972р.
 • Санітарні правила пристрою, устаткування і змісту пралень № 979-72 від 16.06.1972р.
 • Санітарні правила «Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і поховання токсичних промислових відходів» № 3183-84 від 29.12.1984р.
 • Санітарні правила пристрою і змісту полігонів для ТПВ, № 2811-83 від 16.05.1983р.
 • Санітарні правила змісту території населених місць, № 4690-88 від 05.08.1988р.
 • Санітарні правила і норми по виробництву і застосуванню товарів побутової хімії, № 6026 Б-91 від 12.08.91р.
 • Санітарні правила пристрою, устаткування і змісту гуртожитків для робочих, студентів, учнів середніх спеціальних учбових закладів і ПТВ, № 42-121-4719-88 від 01.11.1988р.
 • Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України, ДСанПіН 2.2.2.028-99.
 • Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення, ДСанПіН 2.2.7.029-99.
 

Зв'язок

Телефон

Телефон:

(06264) 1 72 12

Моб. тел.: 
+38 095 457 5453

Електрона адреса: 
obllabcentre_kram@ukr.net